Mijn naam is Tanja de Jong en ik ben 52 jaar oud. Ik ben getrouwd met Hans en wij hebben samen twee zoons (Sem en Daan) . Mijn praktijk is gevestigd in Brunssum- Parkstad.  

Na mijn 3-jarige acupunctuuropleiding bij Qing Bai en stages te hebben gelopen in San Diego (USA) en bij een aantal Nederlandse NVA collega's ben ik sinds juni 2019 gediplomeerd acupuncturist volgens de traditionele Chinese Geneeswijze. Ik werk ook in mijn praktijk met master Tung acupunctuur, auriculotherapie en Shonishin kinderacupunctuur. 

December 2022 heb ik mijn tweejarige Chinese kruidenopleiding afgerond en zal deze kennis ook inbrengen in mijn behandelingen.

Mijn focus, interesse en verdere specialisaties is vrouwengezondheid en oncologie in de breedste zin van het woord.

Naast de werkzaamheden in mijn praktijk, ben ik actief als:

Docent en onderzoeker bij het lectoraat Voeding Leefstijl en Bewegen van Zuyd Hogeschool, waar wij onder andere bezig zijn om een aantal 'personalised' programma's te ontwikkelen  voor een aantal groepen met chronische aandoeningen  zoals diabetes mellitus, COPD, Reuma en mensen met overgewicht.

Ik ben praktiserend lid van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA),  

Een NVA-acupuncturist is HBO-opgeleid en beschikt over een gedegen kennis van zowel Chinese als Westerse geneeskunde. Dat is niet alleen van belang om jouw gezondheid goed te kunnen beoordelen, maar ook om eventueel te overleggen met uw (huis-)arts. Nu ik geregistreerd ben als NVA-acupuncturist word mijn kennis op peil gehouden met verplichte nascholing op zowel medisch als vakinhoudelijk gebied. Een NVA-acupuncturist heeft zich te houden aan duidelijke reglementen. Denk daarbij aan regels met betrekking tot praktijkvoering, hygiëne, steriliteit en veiligheid, ethiek en privacy. Door middel van praktijkvisitatie wordt de kwaliteit in de NVA-praktijken actief gecontroleerd. De NVA heeft een klachtenprocedure NVA, is aangesloten bij de  KAB en beschikt over een College van beroep.